Addresses of Nordic Physics Institutes

Department of Physics and Astronomy
Aarhus University
Ny Munkegade 120
DK-8000 Aarhus C
Denmark

Niels Bohr Instituttet
Kobenhavns Universitet
DK-2100 Copenhagen O
Blegdamsvej 17 
Denmark

DMI
Lyngbyvej 100,
2100 København Ø
Denmark

Department of Applied Physics
Helsinki University of Technology
P.O. Box 1100
FIN-02015 TKK, Espoo
Finland

Geofysik Institutt
Univerisitetet i Oslo
Box 1022
Blindern
N-0215 Oslo
Norge

Institutt for Fysikk
N T N U
N-7491 Trondheim
Norge

Institutt for Matematiske Fag
N T N U, Lade
N-7491 Trondheim
Norge

Institutt for Datateknik og Infomasjonsvitenskap
N T N U
N-7491 Trondheim
Norge

Inst. F. Energiteknikk
Fysikkavd.
Postbox 40
N-2007 Kjeller
Norge

Universitet i Tromsø
Mat.-nat. Fak.

Institutt for fysikk Nordlysobservatoriet
N9037 Tromsø
Norge

Astromisk Obervatorum
Juliane Maries Vej 30 
DK-2100 København Ø.

Dark Cosmology Centre
Juliane Maries Vej 30
DK-2100 København Ø.
Danmark

D M I - Fysikafd.
Lyngbyvej 100
DK-2100 København Ø.
Danmark

Institutt for Fysik
Landboh Øjskolen
Thorvaldsensvej 40
DK-1871 Fredriksberg C
Danmark

Riso National Laboratory for Sustainable Energy
Technical University of Denmark
Frederiksborgvej 399
P.O. Box 49
DK-4000 Roskilde
Denmark

Orsted Laboratory
Universitetsparken 5
DK-2100 Copenhagen O

Tahtitieteen laitos
PL 14 (Tahtitorninmaki)
00014 Helsingin yliopisto
Finland

Department of Applied Physics
Helsinki University of Technology
P.O. Box 1100
FI-02015 TKK, Espoo
Finland

Department of Physics
P.O.Box 64 (Gustaf Hallstromin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki
Finland

Helsinki Institute of Physics
P.O.Box 64 (Gustaf Hallstromin katu 2)
FIN-00014 University of Helsinki
Finland

Metsahovi Radio Observatory
Metsahovintie 114
FIN-02540 Kylmala
Finland

Department of Physics
P.O. Box 35 (YFL)
FI-40014 University of Jyväskylä, Finland
Finland

Department of Physics
P.O.Box 3000
90014 University of Oulu
Finland

Department of Physics and Astronomy
FI-20014 Turku
Finland

Finnish Meteorological Institute
P.O.Box 503
FIN-00101 Helsinki
Finland

Centre for Scientific Computing
PO Box 40
SF-02101 Espoo
Finland

Geophysical Observatory
FIN-99600 Sodankyla
Finland

Institute of Theoretical Astrophysics 
Univerisitetet i Oslo
PO Box 1081
Blindern
NO-0317 Oslo
Norway

Fysisk institutt, AVH
Universitetet i Trondheim
7055 Dragvoll
Norway

Nordlysobservatoriet
Universitetet i Tromso
9037 Tromso
Norway

Onsala Rymdobservatorium
43992 Onsala
Sverige

Chalmers tekniska högskola
Department of Theoretical Physics
Astrophysics Group
S-412 96 Gothenburg
Sweden

Mathematical Physics
Lund Institute of Technology
PBox 118
S-22100 Lund
Sweden

Department of Physics
Umea University
SE-901 87 Umea
Sweden

Department of Fundamental Physics
Chalmers University of Technology
S-412 96 Gothenburg
Sweden

Department of Physics
University of Goteborg
SE-412 96 Göteborg
Sweden

The Swedish Institute of Space Physics
Box 812
SE-981 28 Kiruna
Sweden

Lund Observatory
Box 43
SE-221 00 Lund
Sweden

Swedish Institute of Space Physics
Scheelevagen 17
SE-223 70 Lund
Sweden

Division of Astronomy & Space Physics
Uppsala university
Box 515
SE-751 20 Uppsala
Sweden

Stockholm University
AlbaNova University Center
Department of Astronomy
SE-106 91 Stockholm
Sweden

School of Electrical Engineering
Alfven Laboratory
SE-100 44 Stockholm
Sweden

KTH, Department of Mechanics
SE-100 44 Stockholm
Sweden

Department of Meteorology  
Stockholm University
106 91 Stockholm
Sweden

Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Folkborgsvägen 1
S-601 76 Norrköping
Sweden

Uppsala University
Geophysics Department
Villavägen 16
75236 Uppsala
Sweden

Fysisk Institutt, Universitetet i Bergen
Allegt. 55
N-5007 Bergen
Norge

Geofysik Institutt
Universitetet i Bergen
Allegt. 70
N-5007 Bergen
Norge

DNMI
Meteorologisk institutt  
Niels Henrik Abels vei 40 
0313 Oslo
Norway

Nansen Environmental and Remote Sensing Center
Thormøhlensgt. 47
N-5006 Bergen
Norway

some email addresses:

phys@phys.au.dk
dilling@nbi.ku.dk
physics@oulu.fi
international@admin.uio.no
jose@phys.uit.no 

http://www.nordita.org/~brandenb/ap/nordic-groups.html